Stalak

stalak za aparat

            Stalak je jedan od najvažnijih delova dodatne fotografske opreme. Svako ko se i malo ozbiljnije bavi fotografijom koristi ovaj rekvizit kad god je to potrebno. Ovaj deo fotografske opreme se sastoji uglavnom od tri nogara i glave. Napravljen je od laganih i čvrstih materijala i može da se sklapa. Fotoaparat se postavlja na glavu stalka koja je fleksibilna i ima mogućnost pomeranja ulevo i udesno kao i gore – dole. Kod profesionalnih fotografskih stalaka glava je najčešće odvojena i kupuje se kao zaseban deo. Ako fotograf poseduje više stalaka i glava za stalke može praviti razne kombinacije koje najbolje odgovaraju pri snimanju određene vrste fotografije. Sa druge strane postoje i stalci koji imaju integrisanu glavu za fotoaparat. Oni su lagani i lako prenosivi i pogodni su za male digitalne fotoaparate i kamere, a njihova cena je dosta niža u odnosu na profesionalne stalke. Međutim, njihova mana je to što nisu dovoljno stabilni i čvrsti. Uz stalak se koristi i daljinski okidač fotoaparata.

         Osnovna svrha stalka je fotografisanje pomoću njega u uslovima slabijeg osvetljenja. On predstavlja obavezan deo opreme kada je reč o ozbiljnom bavljenju noćnom fotografijom. Upotreba stalka obezbeđuje čvrstinu i mirnoću fotoaparata, a korišćenjem daljinskog okidača nije potrebno da se dodiruje fotoaparat, što dodatno povećava stabilnost, tako da je mogućnost zamućenja fotografije svedena na nulu. Stalak dodatno povećava oštrinu na fotografijama za čije snimanje je neophodna duža ekspozicija ili na fotografijama sa velikim žižnim daljinama pri čijem snimanju i najmanji trzaj može da izazove zamućenje. Najzad, početnicima stalak koristi i tako što tokom njegovog postavljanja mogu da još više razmisle o kadru i kompoziciji fotografije za čije snimanje se spremaju.