Scene position

Scene position

Kod većine modela digitalnih fotoaparata mod Scene position pruža mogućnost korišćenja režima:

 • Natural light je mod koji se koristi prilikom pravljenja fotografije u slabo osvetljenim zatvorenim prostorijama bez upotrebe stalka.
 • Portrait je mod koji se koristi za fotografisanje portreta, a karakterističan je po tome što ima maksimalnu Aperturu, čime se omogućava maksimalna izoštrenost centralnog dela objekta koji je u fokusu, odnosno ličnosti čiji se portret radi. Pored toga, na fotografijama proizvedenim korišćenjem ovog moda, pozadina je van fokusa.
 • Night portrait predstavlja režim koji se pre svega upotrebljava kada se fotografija radi uveče ili noću. Ovaj mod karakteriše duža ekspozicija, kao i aktiviran blic. Takvom kombinacijom dolazi se do interesantnih rezultata. Praktičnost ove opcije se još više poboljšava ako upotrebimo stalak. Neki modeli digitalnih fotoaparata pružaju mogućnost korišćenja Night portrait moda u opciji auto prilikom čega je blic podešen na Slow Sync.
 • Landscape je u odnosu na Portrait režim suprotan mod. Korišćenjem ovog moda dobijaju se fotografije karakteristične po izoštrenosti čitavog kadra.
 • Sport mod koristi se kod fotografisanja objekata koji se kreću, a karakterišu ga veće brzine okidanja.
 • Night je mod koji je specijalizovan za noćno fotografisanje (videti odeljak Noćna fotografija).
 • Sunset režim daje fotografijama žive i zasićene boje, a koristi se prilikom pravljenja fotografija zalaska sunca. Naročiti rezultati mogu se dobiti fotografije sutona rade na kraćim ekspozicijama Manuel moda sa obe palete boja.
 • Snow je režim specijalizovan za fotografisanje u zimskim uslovima. Koristi se kod kadrova u kojima prevladava jaka refleksija boja. Mod se ređe koristi.
 • Beach mod naročito je praktičan za pejzažne fotografije u uslovima karakterističnim po jakom suncu. Nisu primećeni značajniji fotografski rezultati u ovom modu.
 • Musemu je mod namenjen fotografisanju u prostorijama u kojima je zabranjeno korišćenje blica.
 • Party režim pogodan je za pravljenje fotografija u zatvorenim prostorijama u kojima su organizovane proslave, venčanja i dr. veći skupovi ljudi. Međutim, u ovakvim uslovima za fotografisanje bolje se pokazalo korišćenje Aperture Priority moda u kombinaciji sa opcijom Red Eye Reduction.
 • Text je režim za fotografisanje tekstova i može biti od koristi u slučaju da ne posedujete uređaj za skeniranje.

Na kraju ipak treba naglasiti da, bez obzira na to što su opisani predefinisani modovi podešeni na sasvim zadovoljavajućem nivou, ipak su manuelna podešavanja jedina koja mogu da dovedu do vrhunskih rezultata u fotografiji.