Fotografija - saveti za fotografisanje

Zanima Vas fotografija? Želte da vaša fotografije budu lepše, jasnije? Neznate koji aparat da kupite? Potreban vam je novi objektiv, a nemate iskustva? Sve su to teme koje obrađujemo na ovim stranama. Pratite nas :)

Auto mod ekspozicije (automatic exposeure)

Auto mod ekspozicije (AE) predstavlja sistem koji omogućava automatsko precizno određivanje vremena i količine svetlosti koja se prenosi na senzor fotoaparata. Optimalna ekspozicija, koja se može podesiti kod svakog kadra, dobija se kombinacijom različitih baza, tj. otvora blende i visina, tj. brzina okidača. Svaka kombinacija ova dva elementa koja proizvodi istu ekspoziciju predstavlja fotografski reciprocitet. Kod AE moda korisnik aparata sam bira parove reciprociteta na osnovu optimalne ekspozicije koju je aparat izračunao za željeni kadar. Ekspozicija će, dakle, sve vreme ostati ista i u reciprocitetu, a dubinu fotografije određuje korisnik fotoaparata odabirom odgovarajuće kombinacije otvora blende i brzine okidača. Npr. sledeće kombinacije: (2 – f 5); (2.5 – f 4.5); (3 – f 4); (4 – f 3.6); (5 – f 3.1) daju istu ekspoziciju, s tim što prva kombinacija daje najmanju, a poslednja … [Read more...]

Modovi ekspozicije

Često puta događa se da displej fotoaparata prikazuje fotografije koje izgledaju odlično, a kada se pregledaju na kompjuterskom monitoru njihov kvalitet je očajan, toliko su razmazane da su potpuno neupotrebljive. Još ako imaju određenu važnost, kod osobe koja ih je napravila to može da izazove potpuno razočarenje i demotivaciju. Da se to ne bi desilo treba se pridržavati određenih pravila. Nakon svakog okidanja obavezno treba pogledati dobijenu fotografiju. Pri tome treba da se ima u vidu da fotografija na displeju nije verodostojna dok se ne uveliča maksimalno. Čak i nakon toga mora da postoji oprez. I maksimalno uveličana fotografija može na displeju da bude dobra, a da u stvari apsolutno nije takva. Uzroke ovakve optičke varke treba tražiti u efektu izoštravanja. Do njega dolazi usled smanjivanja rezolucije. Procesor digitalnog fotoaparata umanjuje fotografiju čija je originalna … [Read more...]

Fokusiranje

Fokusiranje se koristi da bi se njime odredilo koji objekat ili više objekata u kadru treba da budu izoštreni na fotografiji. Fotoaparat prima informaciju od nas i fokusira željeni objekat koji će na fotografiji biti maksimalno izoštren. Deo fotografije koji ima veću ili manju oštrinu naziva se dubinska oštrina. U sredini tražila, prilikom posmatranja kroz njega, nalazi se crveni pravougaonik ili crveni krug. On predstavlja tačku autofokusa (AF), a ima zadatak da fotoaparatu prenese informaciju koji objekat na fotografiji treba da bude u fokus, tj. izoštren. Kod većine fotoaparata postoji mogućnost pomeranja tačke fokusa na gore ili na dole, kao i ulevo ili udesno. Uglavnom svi modeli digitalnih fotoaparata imaju opciju blokiranja fokusa (focus lock), a ona se aktivira nakon što odaberemo objekat koji će biti fokusiran tako što tipku za okidanje pritisnemo do pola. Zatim okidač treba da … [Read more...]

Podešavanje osvetljenosti displeja

U nekim prilikama desiće se da ćete se sa svojim fotoaparatom naći na mestu gde je sunce previše jako. U takvim slučajevima vidljivost na displeju Vašeg aparata je dosta otežana. Međutim, na fotoaparatima postoji opcija kojom se displej aparata može zatamniti, tako da vidljivost kompozicije i organizacije fotografije postaje vidljiva. Međutim, sud o pravilnoj ekspoziciji na osnovu zatamljenog displeja zna da bude nedovoljno dobar, pa u takvim prilikama budite oprezni i rezervisani. … [Read more...]

Sharpness

Scharpness je opcija koju poseduju neki modeli digitalnih fotoaparata, a pomoću koje se može izvršiti podešavanje izoštravanja kada se pravi zapis fajla u jpg. formatu. Međutim, najbolje je da Vaš aparat uopšte nema ovu opciju, a ako je ima savet je da ona bude isključena. Izoštravanje uz pomoć Photoshopa, koji poseduje vrhunski filter Unsharp mask čija je svrha upravo izoštravanje, dovešće do kud i kamo boljih rezultata. … [Read more...]

White balance (balans belog)

Način reprodukcije bele boje na osnovu temperature izvora svetlosti, tj. način interpretacije boja na fotografiji od strane procesora fotoaparata naziva se balans belog (white balance). Na digitalnim fotoaparatima postoji mogućnost izbora različitih temperatura izvora svetlosti koje se kreću u rasponu od 2.500 K, pa do približno 9.000 K, tj. postoji više opcija za podešavanje balansa belog: Auto podešavanje koje radi u celom pomenutom rasponu, a pri kome fotoaparat samostalno određuje vrstu rasvete, Manuelno podešavanje sa predefinisanim vrednostima koje su na aparatima uglavnom obeležene uz pomoć slika sunca, oblaka, sijalice ili neonske cevi. Kod manuelnog podešavanja postoje sledeće opcije: Daylight ili Sunny (dnevna svetlost ili sunčano vreme) – koristi se za fotografije u centralnom delu dana i pri sunčanom vremenu, Incandescent ili Tungsten – kod fotografisanja … [Read more...]

Fotometrija (merenje ekspozicije)

            Svaki noviji model digitalnog fotoaparata ima u sebi ugrađen svetlometar koji omogućava da fotoaparat sam vrši fotometriju, tj. merenje ekspozicije (količine svetlosti). Zahvaljujući svetlometrima, fotoaparati uglavnom imaju veoma razvijene sisteme za automatsko merenje ekspozicije. Da bi se dobili što bolji rezultati, postoji nekoliko vrsta automatskog načina fotometrije. Najzastupljenija su tri sistema merenja ekspozicije. Matrix sistem automatske fotometrije naziva se još i evaluativno, segmentno ili 3D merenje količine svetlosti. Aparat automatski deli kadar na sitnije delove ili zone, zatim vrši analizu svakog dela pojedinačno i određuje srednju vrednost (prosek) ekspozicije koju potom koristi za fotografiju. Pri tome, što više delova ima, to je merenje preciznije. Ovakav način merenja ekspozicije, uporedo sa tehnologijom, u neprekidnom je razvoju i predstavlja … [Read more...]