Fotografija - saveti za fotografisanje

Zanima Vas fotografija? Želte da vaša fotografije budu lepše, jasnije? Neznate koji aparat da kupite? Potreban vam je novi objektiv, a nemate iskustva? Sve su to teme koje obrađujemo na ovim stranama. Pratite nas :)

Porteret

         Portretna fotografija je, pored pejzaža, najzastupljeniji i najčešće korišćeni oblik fotografisanja. U svakoj umetnosti, pa i u fotografiji, čovek predstavlja nezaobilaznu temu, najveću inspiraciju i osnovni predmet interesovanja i izučavanja. Zato portret predstavlja veoma zahtevnu oblast u fotografiji. Portretom se daje celokupni prikaz određenog čoveka ili grupe ljudi. U teoriji portret jeste fotografisanje čoveka. Međutim, samo fotografisanje nije dovoljno da bi se uradio dobar portret. Portretski radovi velikih slikara i fotografa ukazuju na to da portret nikako nije samo obična slika čoveka, već svaki od tih portreta ima nešto čime zagolica pažnju, neku svoju priču, budi u posmatraču neka osećanja, dakle predstavlja umetničko delo u pravom smislu reči. Najvažniji deo portretnih fotografija predstavljaju ljudske oči. Zato oči treba uvek da budu u fokusu. Pogled treba da … [Read more...]

Pejzaž

            Pod pojmom pejzaž podrazumeva se umetnički prikaz nekog predela u prirodi. Priroda i njene lepote predstavljaju inspiraciju umetnika iz svih grana umetnosti. Isto važi i za fotografe. Pejzažna fotografija se odnosi na prirodu, na bilo šta što ima veze sa njom, njene lepote i njene lošije strane. Ona je umetnički način fotografisanja motiva iz prirode. Najčešće su to predeli prirode koji imaju neku svoju specifičnost. Motivi pejzažne fotografije mogu biti različiti: brdo, planina, reka, jezero, more, drvo, šuma i mnogi drugi. Pri tome, postoje mnoge prirodne okolnosti koje određenom predelu prirode daju posebnu draž. To može biti izlazak ili zalazak sunca, vetar, magla, kiša, sneg koji mogu i od nekog ne preterano lepog predela stvoriti fantastičan prizor koji predstavlja odličan motiv za pejzažnu fotografiju. Za pejzažne fotografije veoma je bitno da polje oštrine ima veliku … [Read more...]

Scene position

Kod većine modela digitalnih fotoaparata mod Scene position pruža mogućnost korišćenja režima: Natural light je mod koji se koristi prilikom pravljenja fotografije u slabo osvetljenim zatvorenim prostorijama bez upotrebe stalka. Portrait je mod koji se koristi za fotografisanje portreta, a karakterističan je po tome što ima maksimalnu Aperturu, čime se omogućava maksimalna izoštrenost centralnog dela objekta koji je u fokusu, odnosno ličnosti čiji se portret radi. Pored toga, na fotografijama proizvedenim korišćenjem ovog moda, pozadina je van fokusa. Night portrait predstavlja režim koji se pre svega upotrebljava kada se fotografija radi uveče ili noću. Ovaj mod karakteriše duža ekspozicija, kao i aktiviran blic. Takvom kombinacijom dolazi se do interesantnih rezultata. Praktičnost ove opcije se još više poboljšava ako upotrebimo stalak. Neki modeli digitalnih fotoaparata … [Read more...]

Manuelni mod

            Manuelni mod rada fotoaparata podrazumeva da korisnik sva podešavanja uređuje sam. Zato se i zove ručni mod (eng. Manual mode). Na fotoaparatu je obeležen slovom M. Kod ovakvog načina rada aparat sam, zavisno od senzora koji se u njemu nalazi, izračunava količinu svetlosti i tako određuje ekspoziciju, s tim da korisnik ručno vrši podešavanja otvora blende i brzine okidača. Bez obzira što je za uobičajeni rad fotografa u većini slučajeva dovoljno korišćenje nekog od prethodno opisanih predefinisanih modova, nekad je manuelni mod jedino moguće rešenje. Njegovo korišćenje je neophodno u oblasti studijske fotografije i noćne fotografije, gde jedino ručno podešavanje može da dovede do željenih rezultata i kvalitetnih fotografija. … [Read more...]

Prioritet okidača (shutter priority)

Prioritet okidača je mod koji ima poluautomatski režim rada fotoaparata u kome je prioritet, kao što i sam naziv kaže, na okidaču. Dakle, korisnik sam određuje brzinu okidača, a integrisani svetlomer daje informaciju fotoaparatu na osnovu koje aparat automatski podešava otvor blende i tako određuje pravilnu ekspoziciju. Ovaj režim na fotoaparatu se obeležava kao T, Tv ili S, zavisno od konkretnog modela aparata. Prioritet okidača je pre svega koristan za fotografisanje objekata u pokretu, tj. za „brze scene“ (npr. biciklista koji vozi maksimalnom brzinom, pri čemu najmanja brzina okidača odgovara najvećem otvoru blende). Takođe, ovaj mod se upotrebljava kod kreativnih formi fotografisanja (npr. kod efekta stapanja tekuće vode, kada je potrebna kombinacija najveće brzine okidača sa minimalnim otvorom blende). Kod ovog drugog primera za fotografisanje se preporučuje korišćenje stalka. … [Read more...]

Prioritet blende (aperture priority)

            Mod digitalnog fotoaparata kod koga korisnik sam bira veličinu otvora blende, a fotoaparat na osnovu toga automatski određuje brzinu okidanja tako da se dobije pravilna ekspozicija naziva se prioritet blende (eng. aperture priority). Oznaka za ovaj poluautomatski način rada na fotoaparatima je A ili Av. Prioritet blende se upotrebljava za pravljenje fotografija kod kojih je bitna dubina. Korišćenjem ovog režima ostvaruju se dobri rezultati kod zamrznutih fotografija, odnosno kada želimo da fotografišemo objekte koji miruju. Naročito je pogodan za fotografisanje pejzaža i portreta. Prilikom upotrebe ovog moda za izradu portreta na fotoaparatu treba da bude uključen blic sa režimom Red eye reduction. Na primer, prioritet blende kod modela digitalnih fotoaparata sa objektivima koji imaju raspon otvora blende od F 2.8 do F 8, pri normalnom osvetljenju, može imati sledeće … [Read more...]

Fotografisanje objekata u pokretu

            Fotografisanje objekata koji se kreću predstavlja jednu od najzanimljivijih tema u oblasti fotografije. Sa druge strane, to je svakako jedna od najkomplikovanijih tehnika u fotografiji. Ova vrsta fotografije zahteva veliko strpljenje, određeno fotografsko iskustvo, pa i malo sreće. Brzina okidača koju odaberemo određuje način na koji će biti snimljeno kretanje objekata na fotografiji. Velike brzina okidača omogućuju zamrzavanje akcije, dok male brzine okidača naglašavaju pokretni motiv i time povećavaju osećaj akcije. Isto tako, što je objekat koji se kreće bliži fotoaparatu, ili što se brže kreće potrebna je veća brzina okidača. U slučaju da Vaš aparat nema dovoljnu brzinu okidača, problem se može rešiti odabirom većih ISO vrednosti. Kada su objekti u pokretu na većoj udaljenosti od fotoaparata, poželjno je približavanje objektu, a ako postoji mogućnost, najbolje je … [Read more...]