Prioritet okidača (shutter priority)

shutter priority

Prioritet okidača je mod koji ima poluautomatski režim rada fotoaparata u kome je prioritet, kao što i sam naziv kaže, na okidaču. Dakle, korisnik sam određuje brzinu okidača, a integrisani svetlomer daje informaciju fotoaparatu na osnovu koje aparat automatski podešava otvor blende i tako određuje pravilnu ekspoziciju. Ovaj režim na fotoaparatu se obeležava kao T, Tv ili S, zavisno od konkretnog modela aparata.

Prioritet okidača je pre svega koristan za fotografisanje objekata u pokretu, tj. za „brze scene“ (npr. biciklista koji vozi maksimalnom brzinom, pri čemu najmanja brzina okidača odgovara najvećem otvoru blende). Takođe, ovaj mod se upotrebljava kod kreativnih formi fotografisanja (npr. kod efekta stapanja tekuće vode, kada je potrebna kombinacija najveće brzine okidača sa minimalnim otvorom blende). Kod ovog drugog primera za fotografisanje se preporučuje korišćenje stalka.