Prioritet blende (aperture priority)

aperture priority

            Mod digitalnog fotoaparata kod koga korisnik sam bira veličinu otvora blende, a fotoaparat na osnovu toga automatski određuje brzinu okidanja tako da se dobije pravilna ekspozicija naziva se prioritet blende (eng. aperture priority). Oznaka za ovaj poluautomatski način rada na fotoaparatima je A ili Av. Prioritet blende se upotrebljava za pravljenje fotografija kod kojih je bitna dubina. Korišćenjem ovog režima ostvaruju se dobri rezultati kod zamrznutih fotografija, odnosno kada želimo da fotografišemo objekte koji miruju. Naročito je pogodan za fotografisanje pejzaža i portreta. Prilikom upotrebe ovog moda za izradu portreta na fotoaparatu treba da bude uključen blic sa režimom Red eye reduction. Na primer, prioritet blende kod modela digitalnih fotoaparata sa objektivima koji imaju raspon otvora blende od F 2.8 do F 8, pri normalnom osvetljenju, može imati sledeće kombinacije vrednosti otvora blende i brzine okidača:

(F 2.8 – 160); (F 3.2 – 100); (F 3.6 – 80); (F 4 – 60); (F 4.5 – 50); (F 5 – 40); (F 5.6 – 30); (F 6.4 – 25); (F 7.1 – 20); (F 8 – 20).