Porteret

fotografisanje portreta

         Portretna fotografija je, pored pejzaža, najzastupljeniji i najčešće korišćeni oblik fotografisanja. U svakoj umetnosti, pa i u fotografiji, čovek predstavlja nezaobilaznu temu, najveću inspiraciju i osnovni predmet interesovanja i izučavanja. Zato portret predstavlja veoma zahtevnu oblast u fotografiji. Portretom se daje celokupni prikaz određenog čoveka ili grupe ljudi. U teoriji portret jeste fotografisanje čoveka. Međutim, samo fotografisanje nije dovoljno da bi se uradio dobar portret. Portretski radovi velikih slikara i fotografa ukazuju na to da portret nikako nije samo obična slika čoveka, već svaki od tih portreta ima nešto čime zagolica pažnju, neku svoju priču, budi u posmatraču neka osećanja, dakle predstavlja umetničko delo u pravom smislu reči.

Najvažniji deo portretnih fotografija predstavljaju ljudske oči. Zato oči treba uvek da budu u fokusu. Pogled treba da bude prirodan, a direktan pogled u objektiv čoveka čiji se portret radi može da doprinese kvalitetu fotografije. Osim očiju, važnu ulogu imaju lice, glava i kosa.

Kod portreta u krupnom planu, na kojima lice ispunjava kadar, veoma je bitno naglasiti samog čoveka, tj. staviti ga u prvi plan u odnosu na prostor u kome se nalazi. Oštrina treba da bude plitka (nikako previše), a pozadina jednostavna i mutna (van fokusa). U fokusu treba da bude cela glava. S obzirom da se ljudsko lice neprekidno menja (treptaji, pokreti obrva i usana itd.), pronalaženje pravog momenta za okidanje fotografije ponekad je veoma teško. Element koji najviše utiče na kvalitet portretne fotografije je svakako svetlost. Najbolji efekat daje prirodna svetlost (sunce), ali ne u sredini dana kada je prejako i može da utiče na pojavu senki ispod nosa, obrva i brade.

Grupne portrete treba da odlikuje dublja oštrina, tako da sva lica koja se nalaze na portretu budu u fokusu. Ljudi koji će se naći na grupnom portretu treba da budu posebno namešteni za fotografisanje. Njihov pogled treba da bude usmeren u objektiv fotoaparata, a oči da budu otvorene.

Kada se portret radi na otvorenom, idealno bi bilo oblačno vreme, senka, ili doba dana u kom sunce nije previše jako, dakle jutro ili veče. Ako je reč o portretima koji se rade u zatvorenom prostoru, značajan doprinos može dati svetlo koje dolazi kroz prozor (bočno svetlo), ali ono mora da bude razbijeno zavesom ili prozirnom roletnom. U fotografskom studiju kontrola osvetljenja je najjednostavnija. Tada se koriste fotografski reflektori, studijski blicevi i dr. oprema. Ako se koristi, blic ne bi trebalo da bude uperen direktno u lice, jer poništava svaku senku. Direktan blic je poželjan prilikom fotografisanja na jakom suncu, jer tada služi za dosvetljavanje senki na licu.

Portret se može raditi i u prostoru koji na neki način odgovara objektu fotografije, tj. čoveku. Npr. sportista treba da bude na sportskom terenu, muzičar na koncertnoj bini, đak u školi, pesnik među knjigama itd.). Svakako, pažnja i tada mora biti usmerena na čoveka. Kod ovakvih portreta koriste se bliži ili srednji plan fotografisanja.

Sada ćemo navesti neka  pravila kojih se treba pridržavati:

  • Za portretne fotografije važi pravilo „Približi se čoveku“. Neki delovi tela mogu da budu odsečeni na ivicama fotografije, ali pri tome neke sitnice ne smeju se zanemariti (rezovi kose, tela iznad kolena su dopušteni, a nisu preporučljivi rezovi na ušima, ustima, očima, prstima, laktovima, kolenima, potkolenici i stopalima).
  • Još jedno pravilo koga se treba pridržavati je pravac pogleda i smeštanje glave u kadar. Ako čovek ne gleda pravo u fotoaparat, nego ulevo ili udesno, strana u koju gleda treba da ima više praznog prostora.
  • Kod portretnih fotografija na kojima se vidi cela ljudska figura radi ravnomernog raspoređivanja portreta u objektivu, fotoaparat treba da bude u visini stomaka, a fokus na očima.
  • Portreti na kojima se vidi samo gornji deo tela fotografišu se sa objektivom u visini grudi i fokusom na očima.
  • Fotoaparat i fokus treba da budu u visini očiju ako se fotografiše samo glava.
  • Mod koji se preporučuje za portretne fotografije je Aperture priority (prioritet blende), pri čemu otvor blende treba da bude što manji.
  • Za impresivan izgled očiju obavezno koristiti stalak. Po pravilu, najjači utisak ostavlja krupan kadar.
  • Za izradu portreta upotrebljavaju se normalni ili telekobjektivi. Upotreba širokougaonih objektiva se ne preporučuje zbog izobličenja fotografije na uglovima, a ponekad čak i u samom centru.