Pejzaž

fotografisanje pejzaza

            Pod pojmom pejzaž podrazumeva se umetnički prikaz nekog predela u prirodi. Priroda i njene lepote predstavljaju inspiraciju umetnika iz svih grana umetnosti. Isto važi i za fotografe. Pejzažna fotografija se odnosi na prirodu, na bilo šta što ima veze sa njom, njene lepote i njene lošije strane. Ona je umetnički način fotografisanja motiva iz prirode. Najčešće su to predeli prirode koji imaju neku svoju specifičnost. Motivi pejzažne fotografije mogu biti različiti: brdo, planina, reka, jezero, more, drvo, šuma i mnogi drugi. Pri tome, postoje mnoge prirodne okolnosti koje određenom predelu prirode daju posebnu draž. To može biti izlazak ili zalazak sunca, vetar, magla, kiša, sneg koji mogu i od nekog ne preterano lepog predela stvoriti fantastičan prizor koji predstavlja odličan motiv za pejzažnu fotografiju.

Za pejzažne fotografije veoma je bitno da polje oštrine ima veliku dubinu, pošto čitav kadar treba da se nađe u fokusu. Preporučuje se korišćenje malih otvora blende, tj. velikih f brojeva (u rasponu od f8 do f16) kako bi svaki deo fotografije imao podjednaku oštrinu. Za maksimalnu oštrinu fotografije ruka mora da bude mirna. Zato je poželjno korišćenje stalka. Takođe, kod fotografisanja pejzaža važnu ulogu ima i svetlost. Zato je najbolje praviti pejzažne fotografije rano ujutru, pred zoru ili uveče, pre zalaska sunca, jer se sunce tada nalazi na najnižim tačkama. Oblačan dan je, isto tako veoma pogodan za pravljenje pejzaža. Jedno od osnovnih pravila kod fotografisanja pejzaža je i pravilo trećine. Linija horizonta treba da bude u vodoravnom položaju, s tim da se horizont smešta na trećinu fotografije, nikako u centar. Ukoliko želite da istaknete nebo, horizont se smešta u donji deo fotografije, na prvoj njenoj trećini, a ako je potrebno istaći kopno ili more linija horizonta treba da bude na gornjem delu pejzažne fotografije.

Na kraju treba istaći da za amatersko bavljenje pejzažnom fotografijom nije potrebno previše opreme. Ono što je neophodno je da volite prirodu, da imate puno strpljenja i makar malo fotografskog znanja.