Noćna fotografija

nocno fotografisanje

            Za svakog ko se bavi fotografisanjem, noćna fotografija predstavlja specifičan izazov. U odnosu na druge vrste fotografije ona ima niz posebnih karakteristika. Pre svega, pošto je noću slabija svetlost, noćna fotografija ima izuzetno duga vremena ekspozicije. U zavisnosti od toga koliko je mračna noć, kao i od željenih efekata, vremena osvetljenja kreću se od 1 sekunde pa naviše. Upravo iz tog razloga, obavezna oprema su stalak i daljinski okidač. Pored toga, nije na odmet da prilikom noćnog fotografisanja fotograf ima pri ruci i baterijsku lampu sa jačim dometom svetla.

       Nakon zalaska sunca nastupa tzv. „plavi sat“, kada su uslovi za noćnu fotografiji najbolji. Fotografije urađene u to doba karakteriše specifična plavetnilost neba, koja ne postoji ukoliko se fotografije rade u kasnijim noćnim satima. Kada odaberete motiv koji će se naći na Vašoj noćnoj fotografiji, sledi priprema za fotografisanje. Najpre treba postaviti stalak tako da bude stabilan, o čemu posebno treba povesti računa u slučaju jačeg vetra, da ne bi došlo do padanja i eventualnog oštećenja opreme. Kada sve bude spremno, prelazi se na podešavanje aparata za noćnu fotografiju. Iako u većini slučajeva neće dati dobre rezultate, ipak se savetuje da najpre probate fotografisanje uz pomoć autofokusa. Ukoliko se desi da je on dobar, to će Vam uštedeti dosta vremena. Međutim, takvi slučajevi su prava retkost, pošto predefinisani modovi obično propuštaju veću količinu svetla od potrebne, tako da je osvetljenost fotografije preterana. U ogromnoj većini situacija potrebno je korišćenje manuelnog moda. ISO treba da bude podešen na najmanje vrednosti: 75, 100 ili 200, blic se isključuje, a otvor blende na srednjoj vrednosti koja se nalazi na Vašem fotoaparatu, jer se na taj način dobija optimalna oštrina. Podešavanje brzine okidača može da bude i automatsko ili je podesite npr. na 1 sekundu. Nakon toga sledi postavljanje aparata na stativ i priključivanje daljinskog okidača. Pošto su parametri podešeni, potrebno je postaviti još tajmer, npr. na 2 sekunde, nakon kojih će doći do automatskog okidanja aparata. Takav postupak treba ponoviti koristeći različite otvore blende i različite brzine okidača. Na displeju aparata nakon svakog okidanja pogledajte fotografiju da bi ste procenili da li je jačina svetlosti dobra, pa ako nije, promenite vrednost otvora blende sve dok ne dođete do zadovoljavajućih rezultata.

        Za sam kraj priče o noćnoj fotografiji, treba istaći da je poželjno da posle nekoliko uzastopnih dugih ekspozicija poželjno je odmoriti fotoaparat i ugasiti ga neko vreme, pošto se senzor i druge komponente aparata dosta zagrevaju, što uzrokuje povećavanje količine šuma.