Manuelni mod

MANUELNI MOD RADA DIGITALNOG FOTOAPARATA

            Manuelni mod rada fotoaparata podrazumeva da korisnik sva podešavanja uređuje sam. Zato se i zove ručni mod (eng. Manual mode). Na fotoaparatu je obeležen slovom M. Kod ovakvog načina rada aparat sam, zavisno od senzora koji se u njemu nalazi, izračunava količinu svetlosti i tako određuje ekspoziciju, s tim da korisnik ručno vrši podešavanja otvora blende i brzine okidača. Bez obzira što je za uobičajeni rad fotografa u većini slučajeva dovoljno korišćenje nekog od prethodno opisanih predefinisanih modova, nekad je manuelni mod jedino moguće rešenje. Njegovo korišćenje je neophodno u oblasti studijske fotografije i noćne fotografije, gde jedino ručno podešavanje može da dovede do željenih rezultata i kvalitetnih fotografija.