Fotografisanje objekata u pokretu

Fotografisanje objekata u pokretu

            Fotografisanje objekata koji se kreću predstavlja jednu od najzanimljivijih tema u oblasti fotografije. Sa druge strane, to je svakako jedna od najkomplikovanijih tehnika u fotografiji. Ova vrsta fotografije zahteva veliko strpljenje, određeno fotografsko iskustvo, pa i malo sreće. Brzina okidača koju odaberemo određuje način na koji će biti snimljeno kretanje objekata na fotografiji. Velike brzina okidača omogućuju zamrzavanje akcije, dok male brzine okidača naglašavaju pokretni motiv i time povećavaju osećaj akcije. Isto tako, što je objekat koji se kreće bliži fotoaparatu, ili što se brže kreće potrebna je veća brzina okidača. U slučaju da Vaš aparat nema dovoljnu brzinu okidača, problem se može rešiti odabirom većih ISO vrednosti. Kada su objekti u pokretu na većoj udaljenosti od fotoaparata, poželjno je približavanje objektu, a ako postoji mogućnost, najbolje je koristiti teleobjektiv ili zoom objektiv, koji omogućavaju približavanje objekta fotografije.

Moguće je i korišćenje jednog od predefinisanih modova koje noviji fotoaparati poseduju. Spot mod upravo služi za fotografisanje objekata u pokretu, a upotrebljava se kada fotograf nema dovoljno vremena za detaljnija podešavanja aparata. Ovaj mod prioritet daje većim brzinama okidača. Sa druge strane, ukoliko za pripremu imate dovoljno vremena, postoji mogućnost korišćenja još nekoliko modova. Top 3 continuous shooting je mod u kome od momenta pritiskanja okidača fotoaparat pravi tri uzastopna snimka. Ovaj mod može da bude veoma koristan. Final 3 continuous shooting je mod koji omogućava sukcesivno fotografisanje od trenutka aktiviranja okidača. Sve vreme dok je prst na okidaču aparat beleži niz fotografija, a od momenta pomeranja prsta sa okidača, u aparatu će ostati sačuvane tri poslednje snimljene fotografije. Long period continuous shooting omogućava da aparat od aktiviranja okidača beleži snimke koji ostaju zapamćeni na kartici aparata, sve dok na njoj ima mesta. Ovaj mod je dosta sporiji u odnosu na Final 3, ali veoma je koristan. U suštini ovo su najčešći oblici fotografisanja objekata u pokretu, a koji od ovih modova će fotograf koristiti zavisi od njegovih navika, kao i od samog fotoaparata.